Η Εταιρεία

Η ΛΕΣΚΑ είναι μια προσπάθεια περισσότερων καλλιεργητών από τη Δυτική Κρήτη για την παραγωγή αγροτικών προιόντων με παραδοσιακές μεθόδους. Η ένωση των δυνάμεων των συμμετεχόντων στη ΛΕΣΚΑ προέκυψε από μια σειρά προβληματισμούς και διαπιστώσεις όπως:

  • Την ανάγκη να καρπώνεται ο παραγωγός -και όχι τρίτοι- την αξία του μόχθου του δίχως να προστίθενται επιπλέον βάρη στον καταναλωτή.

  • Τη δυνατότητα που παρέχει πια η τεχνολογία στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να καθετοποιούν την παραγωγή τους, να παράγουν, συσκευάζουν και να τη διαθέτουν οι ίδιες.

  • Τη δυνατότητα να μένουν και να δημιουργούν στα χωριά οι άνθρωποι, αλλά και να πηγαινοέρχονται σ’ αυτά όσοι έφυγαν.

  • Την ανάγκη παραγωγής προιόντων με σεβασμό και όχι βιασμό της φύσης και της υγείας των καταναλωτών.

  • Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η παραγωγή προιόντων και ενέργειας στον τόπο που θα καταναλωθούν.

 

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου